Englisch A2 Online-Kurs

40,00 €
Bruttopreis
Kursnummer: KVHSMSH_21-1-40002

 Start: 19.01.2021 17:00:00
 Ende: 16.02.2021 18:30:00

Bildungseinrichtung: KVHS Mansfeld-Südharz e.V.

 Onlinekurs
 Onlinekurs
 06526 Sangerhausen
 03464 572407

Dozent: Chris Petersen
Menge

 

Datenschutzbedingungen (bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

 

Lieferbedingungen (bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

 

Rücksendebedingungen (bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

KVHSMSH_21-1-40002
15 Kurse